კვლევა – კლიმატური ცვლილებები

24.05.2024

მწვანე ალტერნატივა აქვეყნებს კვლევას „კლიმატის ცვლილება და ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში: მზადყოფნის შეფასება და საჭიროებები".

კვლევის ძირთადი მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული და განსახორციელებელი ქმედებების ეფექტიანობის შეფასება, ცენტრალურ და მუნიციპალურ დონეებზე კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილების, ადაპტაციისა და მედეგობის კუთხით.

კვლევვა

წყარო: მწვანე ალტერნატივა

სიახლეები