İştirak et və idarə et

İdarəetmədə iştirak et vətəndaşları yerli səviyyədə qərarların qəbulu prosesində fəal iştirak edə bilmələri üçün məlumatlandırmaq məqsədi daşıyan məlumat kampaniyasıdır.

Ətraflı

Haqqımızda

“İdarəetmədə iştirak et” məlumat kampaniyası özünüidarəetmədə vətəndaş iştirakının gücləndirilməsi layihəsinin tərkib hissəsidir.

Layihənin məqsədi maarifləndirici proqramlar, özünüqiymətləndirmə mexanizmlərinin tətbiqi, iştirakçı innovativ metodların sınaqdan keçirilməsi, məlumatlandırma kampaniyası vasitəsilə vətəndaşların özünüidarəetmə fəaliyyətlərində iştirakını təşviq etməkdir.

Ətraflı