idarəetməyə qoşul

Hər bir vətəndaşın yerli məsələlərin həllində iştirak etmək hüququ var. Bu hüququn həyata keçirilməsi vacibdir, çünki onu nəyin narahat etdiyini və ya yaşadığı cəmiyyətdə, kənddə, şəhərdə hansı problemlərin olduğunu ən yaxşı vətəndaş bilir.

Siz mühiti yaxşılığa doğru dəyişə bilərsiniz!!!

Şəhərin, kəndin və rayonun mühüm yerli məsələlərini həll etmək üçün vətəndaşlar bələdiyyə şurasını və bələdiyyə sədrini seçirlər.

Bələdiyyə orqanları yerli özünüidarənin institusional ifadəsidir və yerli əhalinin qarşısında duran mühüm məsələlərin əhalinin mənafeyinə uyğun həllini təmin etməlidir.

Yerli özünüidarənin mahiyyətinə bələdiyyə orqanlarını seçmək hüququndan əlavə, digər vətəndaşın şəhərin, kəndin və ya qəsəbənin idarə edilməsinə cəlb olunmaq, abadlıq, kommunal və tullantıların idarə olunması, məktəbəqədər və qeyri-formal təhsil, mədəniyyət, idman və s. Kimi məsələlərin planlaşdırılmasında və qərarlarının qəbulunda iştirak etmək hüququ da daxildir.

 Özünüidarəetmə fəaliyyətinə necə qoşulmaq olar? Gürcüstan qanunvericiliyi mexanizmləri təmin edir - vətəndaşlar həm formal, həm də qeyri-rəsmi mexanizmlərdən istifadə edə bilərlər.

 Vətəndaşların iştirakının qanunla müəyyən edilmiş və əlavə mexanizmləri: