Vətəndaşların iştirakının yaxşı təcrübəsinin bələdiyyələrarası təcrübəsinin bölüşdürülməsi

22.04.2024

17 və 19 Aprel tarixlərində, USAİD-in Yerli Özünüidarəetmə Proqramı çərçivəsində Zuqdidi və Qori bələdiyyələrində vətəndaş iştirakının uğurlu təcrübələrini bölüşmək üçün bələdiyyələrarası təcrübə seminarları keçirilib. Batumi və Çoxatauri bələdiyyə məclisləri və meriyanın nümayəndələri Zuqdidi bələdiyyəsində, Dmanisi və Marneulili nümayəndələr isə Qori bələdiyyəsində işgüzar səfərdə olublar.

Vətəndaş iştirakının özünüqiymətləndirməsi (bençmarkinq), qəsəbənin ümumi yığıncağının innovativ yanaşmaları, mülki məsləhət şurası, gənclər şuraları və təşəbbüslərə dəstək, vətəndaş büdcəsi, yaşıl büdcə, vətəndaş iştirakının dəstəklənməsi üçün büdcə proqramı bunlardan bəziləridir, hansı ki, iştirakçılar tərəfindən görüşlərdə müzakirə edilmişdir. Görüşlərin sonunda bələdiyyələr əməkdaşlığı davam etdirəcəkləri ümumi məsələlər müəyyən ediblər.