სიახლეები

დისკუსია ონლაინ სასწავლო კურსის მონაწილეთათვის

დისკუსია ონლაინ სასწავლო კურსის მონაწილეთათვის

17 მარტი, 2024
გაიგე მეტი
„ჩაერთე მართვის“ კლუბის წევრები საინფორმაციო კამპანიებს მართავენ

„ჩაერთე მართვის“ კლუბის წევრები საინფორმაციო კამპანიებს მართავენ

17 მარტი, 2024
გაიგე მეტი
სამუშაო შეხვედრა

სამუშაო შეხვედრა

15 მარტი, 2024
გაიგე მეტი
პირველად ჯანდაცვაზე წვდომა რეგიონებში

პირველად ჯანდაცვაზე წვდომა რეგიონებში

14 მარტი, 2024
გაიგე მეტი
ერთობლივი საინფორმაციო აქცია

ერთობლივი საინფორმაციო აქცია

14 მარტი, 2024
გაიგე მეტი
კლუბის წევრები აგრძელებენ მონიტორინგს

კლუბის წევრები აგრძელებენ მონიტორინგს

12 მარტი, 2024
გაიგე მეტი
მცირე საგრანტო კონკურსი

მცირე საგრანტო კონკურსი

11 მარტი, 2024
გაიგე მეტი
საინფორმაციო შეხვედრა ცუცხვათის თემის მაცხოვრებლებისთვის

საინფორმაციო შეხვედრა ცუცხვათის თემის მაცხოვრებლებისთვის

7 მარტი, 2024
გაიგე მეტი
კვლევა: უმაღლესი და პროფესიული განათლების მიღების ბარიერები ეთნიკურად არადომინანტური ჯგუფებისთვის

კვლევა: უმაღლესი და პროფესიული განათლების მიღების ბარიერები ეთნიკურად არადომინანტური ჯგუფებისთვის

6 მარტი, 2024
გაიგე მეტი
სწავლება აქტიურად გრძელდება

სწავლება აქტიურად გრძელდება

5 მარტი, 2024
გაიგე მეტი